Η ομάδα μας συνδιάζοντας τεχνική και γνωσιακή επάρκεια είναι σε θέση να σας προσφέρει μία γκάμα λύσεων που συμβάλουν στην επίτευξη των επιχειρηματικών σας στόχων.

Οι σημαντικότερες μας λύσεις είναι:

•Εξωγενές τμήμα πληροφορικής
•Διαχείριση Έργου με τον project server
•Διαχείριση Εγγράφων / Ηλεκτρονική Πρωτοκόλληση
•Εικονικές Μηχανές
•Απόδοση Βάσεων Δεδομένων
•Ασφάλεια δεδομένων
•Ασφάλεια δικτύου
•Ασφαλής ταυτοποίηση χρηστών

Εικονικές μηχανές (Virtualization)

Εικονικές μηχανές (Virtualization)

Στην περίπτωση των εικονικών μηχανών (Virtual Machines), πολλοί φυσικοί διακομιστές (servers) αντικαθίστανται από έναν μεγαλύτερο, με σκοπό την μέγιστη αξιοποίηση δαπανηρού υλικού (hardware) όπως είναι η CPU, μνήμη, κλπ. Παρόλο που το υλικό ενοποιείται, τα λειτουργικά συστήματα παραμένουν ανεξάρτητα. Έτσι, ενώ έχουμε έναν «μεγάλο» φυσικό διακομιστή, πολλαπλά λειτουργικά συστήματα μπορούν να εκτελούνται σε εικονικό περιβάλλον πάνω σε αυτόν.

Μερικά από τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας αποτελούν:

 • O μικρότερος αριθμός των φυσικών διακομιστών που απαιτείται. Αυτό πρακτικά σημαίνει μικρότερο κόστος υλικού, λιγότερος απαιτούμενος χώρος στο server room.
 • Η δυνατότητα εκτέλεσης εφαρμογών στη δική τους «εικονική μηχανή» με στόχο την αποφυγή ασυμβατοτήτων μεταξύ των εφαρμογών και επιπλοκών κατά τη διάρκεια αναβαθμίσεων.
 • Την δυνατότητα αντιγραφής των «εικονικών μηχανών» στον ίδιο ή και διαφορετικούς φυσικούς διακομιστές σε πολύ μικρό χρόνο.
 • Η δυνατότητα αξιολόγησης νέων εφαρμογών και λειτουργικών συστημάτων χωρίς να επηρεάζεται το παραγωγικό περιβάλλον.

Ακούστε το σχετικό podcast (15:30 -26:05)

Εξωγενές τμήμα πληροφορικής

Outsource IT

Φανταστείτε ένα τμήμα πληροφορικής με σημαντική εμπειρία, εξαιρετική τεχνογνωσία και ανεξάντλητους πόρους. Δεν θα ήταν το κόστος συντήρησης μιας τέτοιας ομάδας εξαιρετικά σημαντικό για μία μικρομεσαία επιχείρηση;

Πολλές εταιρίες, σαν τη δική σας, χρησιμοποιούν πλέον την υπηρεσία του «εξωγενούς τμήματος πληροφορικής» και ενώ ικανοποιούν τις ανάγκες τους, αποφεύγουν παράλληλα το κόστος και το ρίσκο που απαιτεί η συντήρηση ενός εσωτερικού τμήματος.

Είναι αυτονόητο ότι όλες οι επιχειρήσεις χρειάζονται ένα παραγωγικό περιβάλλον εργασίας. Εκμεταλλευτείτε αυτή την ευκαιρία επικοινωνήστε μαζί μας και καλύψτε με το ελάχιστο δυνατόν κόστος:

 • Την σχεδίαση, μελέτη, διαχείριση και υλοποίηση έργων πληροφορικής
 • Τα καθημερινά τεχνικά σας προβλήματα
 • Τα προχωρημένα και πολύπλοκα τεχνικά σας θέματα
 • Τις απαραίτητες συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Την διαχείριση της επικοινωνίας με λοιπούς συνεργάτες πληροφορικής

Περισσότερα

Διαβάστε το σχετικό άρθρο

Ακούστε το σχετικό podcast (5:45 -18:12)

Διαχείριση εγγράφων και ηλεκτρονικό πρωτόκολλο

Διαχείριση εγγράφων και ηλεκτρονικό πρωτόκολλο

Πόσες ώρες έχετε δει τον εαυτό σας να παλεύει να βρει ένα ηλεκτρονικό έγγραφο; Πόσο θα σας βόλευε αν είχατε ομαδοποιήσει τα έγγραφα με διαφορετικό τρόπο (με βάση τον πελάτη, το έργο, την τεχνολογία, κλπ); Πόσο δυσκολεύεστε στην διαχείριση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου που σήμερα το συντηρείτε μέσα από excel αρχεία;

Με την υλοποίηση του συστήματος διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων στην επιχείρηση σας θα καταφέρετε εκτός των άλλων να:

 • Κατηγοριοποιείτε και να ομαδοποιείτε τα έγγραφα με πολλαπλούς τρόπους
 • Αναζητάτε τα έγγραφα σας με βάση το περιεχόμενο τους, τις ομάδες που ανήκουν, τον χρήστη που τα συνέταξε, κλπ
 • Μοιράζεστε τα έγγραφα σας με ασφάλεια και με πολλαπλούς τρόπους (web portal, windows explorer, outlook list)
 • Διατηρείτε templates εγγράφων με προκαθορισμένα πεδία
 • Συντάσσετε business workflows με βάση το έγγραφο ή τη φόρμα. Παραδείγματα αποτελούν οι αποδοχές προσφορών και η διακίνηση εγγράφων
 • Διατηρείτε αυτοματοποιημένη μηχανή συντήρησης πολλαπλών εκδόσεων αρχείων με τις εκάστοτε αλλαγές και τον χρήστη που τις πραγματοποίησε
 • Συντηρείτε ηλεκτρονικό πρωτόκολλο μέσα από φόρμες web και όχι excel αρχεία, που θα σας επιτρέπει την διαχείριση του πρωτοκόλλου από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα, την αξιοποίηση της γεννήτριας αριθμού πρωτοκόλλου ακόμα και από απομακρυσμένους χρήστες, καθώς και την εύκολη αναζήτηση με βάση τα πεδία που το αποτελούν.